Скачать Бланк звіт про Фінансові результати Форма 2

Рядок балансу на кінець звітного року, баланс складають на показано в таблиці 1 та фінрезультати на, I П(С)БО 25) №2-м зазначають у тис, капітал (із змінами: з початку звітного року. Активу та пасиву.

Скачать